enter
close

Over Maveric

Maveric is een management en adviesbureau, gespecialiseerd in bouw, huisvesting en vastgoed. Voor Maveric zijn de begrippen resultaatgericht, strategie en kwaliteit altijd leidend. In de Engelse spreektaal verwijst Maveric naar een onafhankelijk denkend persoon met de ondertoon van buitenbeentje, een non-conformist. Ieder nieuw project is een gelegenheid om dit onderscheidend vermogen te tonen. Professionaliteit en motivatie stelt Maveric in staat om bestaande patronen te doorbreken, snel te schakelen, creatief in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen en deze concreet te vertalen naar oplossingen voor haar opdrachtgevers. Door gebruik van strategische partners streeft Maveric voortdurend naar maximale dienstverlening voor haar opdrachtgevers.

De ervaring van Maveric is in verschillende werkomgevingen opgedaan: kostenmanagement en integrale haalbaarheid in dienst van Brink Groep, tendermanagement en BIM in dienst van Breijer / Facilicom. Duurzaamheid is hierbij de rode draad. Een aantal projecten zijn te bekijken onder ‘ervaring’ en een uitgebreidere curriculum vitae is te vinden op Linkedin. Voor een uitgebreider overzicht van projecten kunt u altijd contact opnemen.